Избрали сте своята дата и локация?
Време е да уведомите вашите гости.

Днес хората често планират своите ваканции, бизнес пътувания, семейни тържества, църковни празници няколко месеца напред. За да сте сигурни, че гостите Ви са включили в плановете си и Вашето сватбено тържество, трябва първо да сте се уверили, че те знаят за него.

Ако сватбените покани обикновено се изпращат 6 седмици преди тържеството, то вероятността да има свободно място в графика на Вашите гости в този кратък период не е голяма.Решението е станалата вече популярна форма на покани за запазване на датата – или така наречените картички за запазване на дата (“Save the Date Cards/Invitations”).

Двойките изпращат такива картички в различни варианти около шест месеца преди сватбата. Тези предварителни покани са предназначени да информират хората за датата и мястото на сватбата, така, че да предвидят събитието в плановете си като ангажимент. Картичките/поканите за запазване на датата са нова сватбена традиция и етикета все още се формира.

Задължително е човекът, който е получил такава картичка, да получи и официална покана за сватбата. Това обаче означава ли, че трябва да разпратите такива на всички хора, включени в списъка за покани? Експертите препоръчват да изпратите картички за запазване на датата на възможно най-много гости от списъка, особено на онези, които ще трябва да пътуват от друг град или страна.

Официално срещу неофициално / Формално срещу неформално

Тези картички, са много по-малко официални, отколкото самите покани за сватбата. Те имат изключително много разновидности, като например пощенски картички, фотокартички, обикновени картончета, които са идентични с поканите Ви по стил и много други. Така че, бъдете спокойни и дайте свобода на идеите си.

Докато за официалните сватбени покани се колебаете за всеки отделен детайл, то за картичките за запазване на деня можете просто да опоменете датата и мястото на сватбата. Ако решите, чрез тези картички можете да дадете информация на гостите, които ще пътуват до мястото на тържеството, за настаняването и транспорта.

Задължително трябва да включите обаче “Поканата следва в края на картичката за запазване на датата. Така ще сте сигурни, че никой от поканените няма да сбърка картичката за запазване на деня с официалната покана.

Ако си търсите агенция, която да изпълни тази услуга, може да се свържете с Bo Creations за повече информация.